Start Ubezpieczenie

 

Szanowni Państwo!

Działa już rachunek bankowy, na który można dokonywać wpłat na ubezpieczenie

(TU COMPENSA – wybrana przez Radę Rodziców przedszkola)

- Cena ubezpieczenia to 39,00.

- W tytule wpłaty proszę wpisać imię i nazwisko dziecka .

- Termin dokonywania wpłat – 26 październik

- Warunki ubezpieczenia są dostępne poniżej

Nr konta: 33 1090 1535 0000 0001 4688 6826


Jednocześnie przypominamy, że ubezpieczenie dziecka nie jest obowiązkowe.

 

WARUNKI  UBEZPIECZENIA NNW DZIECI

MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 9 W ZIELONEJ GÓRZE

NA ROK SZKOLNY 2021/2022

 

Ubezpieczyciel:   Compensa T.U. S.A. Vienna Insurance Group

Nr Polisy: 184/1065805

Suma ubezpieczenia: 20.000 zł w przypadku trwałego uszczerbku na zdrowiu i 40.000 zł w przypadku śmierci wskutek NNW

Okres ubezpieczenia: 01.09.2021 – 31.08.2022

Składka za 12 miesięcy: 39,00 zł.

Podstawa prawna: OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW DZIECI,MŁODZIEŻY, OSÓB UCZĄCYCH SIĘ ORAZ PERSONELU W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH –

zatwierdzone przez Zarząd Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group Uchwałą nr

13/03/2020 z dnia 21 marca 2020 roku zmienionych aneksem  nr 1 zatwierdzonym uchwałą Zarządu NR 21-04-2021 z dnia 24/04/2021.

Zakres świadczeń obejmuje następujące świadczenia podstawowe:

1. Śmierć Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku– 40 000 zł

2. Dodatkowe świadczenie na wypadek śmierć Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku w środku lokomocji lub ataków terroru – dodatkowa suma 20 000 zł.

3. Trwały uszczerbek na zdrowiu wskutek NW – SU 20 000 zł (1% za 200 zł.)

4. Trwały uszczerbek na zdrowiu wskutek ataków terroru – dodatkowa SU 10 000 zł.

5. Jednorazowe świadczenie z tytułu pogryzienia przez psa lub kota, ukąszenia przez żmiję, użądlenia – 200 zł.

6. Jednorazowe świadczenie z tytuły wystąpienia NW w przypadku, gdy nie został orzeczony trwały uszczerbek na

zdrowiu – 150 zł

7. Zwrot kosztów operacji plastycznych wskutek NW-  do 10 000 zł.

8. Zwrot kosztów korepetycji niezbędnych wskutek NW –do 500 zł.

9. Zwrot kosztów pomocy psychologicznej po NW  dla ubezpieczonego 500 zł.

10.Zwrot kosztów pomocy psychologicznej udzielonej opiekunowi prawnemu w związku ze śmiercią Ubezpieczonego dziecka wskutek NW 200 zł.

 

Zakres ubezpieczenia został  rozszerzony  o następujące klauzule dodatkowe:

 

Klauzula 1 – zwrot kosztów leczenia –  do 6 000 zł.

Klauzula 2 - pobyt w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku– 70 zł/dzień (limit 3 150 zł.)

Klauzula 4 – jednorazowe świadczenie z tytułu poważnego zachorowania Ubezpieczonego- 5 000 zł.

Klauzula 5 – zasiłek dzienny z tytułu krótkotrwałej niezdolności do pracy lub nauki 15zł./ dzień limit 2 700 zł.

Klauzula 6 – zwrot kosztów rehabilitacji – do 7 000 zł.

Klauzula 7 – zwrot kosztów wypożyczenia lub nabycia środków specjalnych lub uszkodzenia sprzętu medycznego– do 8 000 zł. / limit na uszkodzenie sprzętu medycznego 500 zł.

Klauzula 9 – jednorazowe świadczenie na wypadek śmierci prawnego opiekuna Ubezpieczonego wskutek NW

- 3 000 zł

Klauzula 10- dzienne świadczenie szpitalne z powodu choroby 35 zł./ dzień , limit 2 000 zł.

Klauzula 11- DZIECKO W SIECI -2 zgłoszenia

-Zwrot kosztów poszukiwania dziecka w przypadku zaginięcia 5 000 zł.

-Pomoc udzielana opiekunom prawnym w przypadku uprowadzenia lub zaginięcia ubezpieczonego dziecka -1 zgłoszenie , pomoc 6 godzin

Zgłaszanie szkód:

Ubezpieczony lub jego przedstawiciel  ustawowy powinien niezwłocznie zawiadomić  Compensa T.U. S.A.

Vienna Insurance Group o zdarzeniu ubezpieczeniowym

 

Zgłoszenia szkody można dokonać :

Osobiście – w każdej jednostce organizacyjnej Compensa T.U. S.A. (Zielona Góra, ul. Wiśniowa 19A)
Internetowo – poprzez stronę   https://zgloszenie.compensa.pl

E- mailowo Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Listownie – wysyłająca na adres:

Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
Vienna Insurance Group
Aleje Jerozolimskie 162
02-342 Warszawa 


 
Copyright © 2021 MP9. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem dostępnym na licencji GNU GPL.